Контакт „кожа до кожа“ или за контакта между майката и бебето

За контакта между майката и бебето Докато са в очакване на първата си рожба младите родители са бомбардирани от всевъзможна информация за това как да осигурят на тяхното дете най-добър старт в живота. Това обаче не означава, че съществува формула за правилно отглеждане на бебе и, че , ако поради някаква причина не направим нещата